+31 (0)541 – 351458info@werktuigenbouwdienst.nl

Historie van de Coöperatie Werktuig & Bouwdienst U.A.

W&B Denekamp is een agrarisch loonbedrijf, in 1950 opgericht door een aantal agrariërs, onder de naam Coöperatieve Werktuigen Vereniging “Helpt Elkander”.

Het doel voor het oprichten van de Coöperatie was vrij eenvoudig. Vele agrariërs waren niet in staat één (of meerdere) dure machine(s) aan te schaffen om hun land te bewerken of hun landbouwproducten te oogsten. Door de gezamenlijke aanschaf van de leden en het beheer door de Coöperatie kon elk lid op die manier tegen een redelijke vergoeding gebruik maken van zo’n machine. Het aantal leden groeide in het begin dan ook explosief tot ca 200.

maishakselen

In de loop der jaren is er qua structuur niet veel veranderd.  Wel konden ook “niet leden” tegen vergoeding gebruik maken van de machines. De Coöperatie groeide dan ook aanzienlijk.  Mede door de verandering in de agrarische sector was het noodzakelijk  de doelstelling bij te stellen, omdat er ook periodes waren, dat de machines te veel stil stonden. Voor deze periodes zocht men  opdrachtgevers buiten de agrarische sector. Hierdoor konden de machines het gehele jaar door goed benut worden. Met name in het grondverzet, het onderhoud van bermen en het aanleggen van grasbetonstenen werden goede aanvullingen gevonden en deze vormen dan momenteel ook een belangrijk onderdeel van de bedrijfswerkzaamheden. Wel blijft de landbouw nog steeds het belangrijkste onderdeel van het bedrijf.

In de jaren ’80 werd Transportbedrijf Fischer B.V. overgenomen. Hiermee werden ook de activiteiten van transport, zand en grinthandel toegevoegd aan de bedrijfsactiviteiten van de Coöperatie. Begin 2001 werden eveneens de agrarische activiteiten van Loonbedrijf Zanderink uit Beuningen(Ov) overgenomen.

Door al haar activiteiten ontkwam ook de Coöperatie niet aan haar plichtplegingen en de laatste jaren heeft men flink moeten investeren in het verwerven van kennis en het toepassen van normen waaraan men dient te voldoen op gebied van veilig werken. Het certificaat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VCA*) werd dan ook behaald.

Momenteel werken er ca 30  mensen en is de Coöperatie uitgegroeid tot een professionele organisatie, welke op velerlei gebied werkzaam is.

Door overheidsmaatregelen was het eveneens noodzakelijk de naam te veranderen, terwijl de huisstijl en het logo ook aan vernieuwing toe waren. Om niet radicaal met het verleden af te rekenen werd in de naam  Coöperatie Werktuig & Bouwdienst, afgekort  W & B Denekamp, een goede oplossing gevonden.